петък, октомври 29, 2010

Излишно

От себе си жадно изпиваш чувствата.
Изранени устни ме цапат с кръв.
Не намирам бледия ти поглед
под ярката самота
На (без)жизнено съществуване и мокър пясък.
Отпусни се, у дома е винаги топло :
Там, където ЗАЩО е излишно.