неделя, април 26, 2009

Отражението

Страхът е пътят, по който тръгваш, когато другите пътища са затворени. Човек винаги е на път. Отражението в огледалото плаши, когато неизвестността придобие значение. Осъзнаването е дълъг и необратим процес, започнал веднъж. Страхът провокира, а всяка провокация предизвиква реакция. Огледалото показва тази реакия, но не я запазва. След миг то е свободно за следващо изображение. Човек просто не е устроен така.

понеделник, април 20, 2009

Под ноктите ми гние плътта .
Последната спирка е винаги мрачна.
И там чакат единствено
Студът и дъждът.
Капките ужас падат на земята с трясък.
На последната спирка не се остава.
И не се заминава.
По кожата ми черни съсиреци кръв.

понеделник, април 06, 2009

Желанието е излишна приумица на твоето съзнание
Ти не ме желаеш , ти просто скучаеш
Убиваш секундите дихание на безделие
Докато наблюдаваш учудено влюбения ми поглед
Ти не ме желаеш а рисуваш с очи
Умората от безкрайното движение на устните ми
Изкривяващи се в усмивка след всяка твоя дума
Ти не ме желаеш , ти просто скучаеш.